KEEP IN OUR MIND

Kết quả vòng 1 rung chuông vàng

Go down

Kết quả vòng 1 rung chuông vàng

Bài gửi by Unknown genius on 10/10/2010, 12:17 pm

TT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP KHOA Điểm
1 Nguyễn Minh Châu 6/3/1991 K13 CNTN Vật lý 77
2 Nguyễn Đình Tuân 12/9/1990 K53B2 Vật lý 75
3 Nguyễn Minh Châu 5/8/1991 K54A Sinh học 72
4 Dương Phúc Thưởng 21/07/1991 K54 QLTNTN Địa chất 72
5 Cao Xuân Trường 12/22/1985 K53A3 Toán - Cơ - Tin học 71
6 Nguyễn Hà Anh 3/23/1991 K54 Quốc tế Sinh học 70
7 Lê Nguyên Đức 25/06/1991 K54 Tài năng Hóa học 69
8 Nguyễn Phương Thúy 19/5/1991 K54 Tài năng Hóa Hóa học 68
9 Nguyễn Tịnh Thủy An 4/26/1991 K54 Địa lý Địa lý 67
10 Nguyễn Đình Tuấn 8/15/1992 K55B2 CNộp sớm Sinh học 67
11 Vũ thị Bích Ngọc 9/10/1992 K55 CNMT Môi trường 66
12 Đỗ Công Thành 2/7/1993 K55A3T Toán - Cơ - Tin học 65
13 Nguyễn Thế Anh 11/20/1991 K54A Sinh Sinh học 65
14 Nguyễn Trọng Bình 2/10/1991 K54S Hóa học 63
15 Đỗ Đăng Linh 5/20/1992 K55B1 CNộp sớm Sinh học 63
16 Nguyễn Thị Trinh 15/09/1991 K54B2 Sư phạm vật lý Vật lý 63
17 Nguyễn Văn Hoàn 6/12/1992 K55B2 Sinh học 62
18 Trần Nhất Linh 11/15/1992 K55 Địa chính Địa lý 62
19 Lương Ngọc Mai 25/5/1992 K55 Khí tượng KT - TV - HDH 62
20 Lê Hải Kiên 10/15/1991 K54A Hóa Hóa học 61
21 Nguyễn Quốc Huy 2/9/1990 K53B2 Vật lý 61
22 Vũ Anh Thắng 4/23/1991 Quốc tế Sinh học 60
23 Trần Ngọc Trung 19/9/1992 K55A Hóa học 59
24 Nguyễn Xuân Kỳ 4/10/1991 K54TT Toán - Cơ - Tin học 59
25 Lê Hồng Hải 5/20/1992 K55 SP Hóa học 58
26 Vũ Quang Thành 2/6/1989 B2K53 Vật lý 58
27 Nguyễn Hữu Huy 3/8/1990 K53TT Hóa học 58
28 Nguyễn Tiến Dũng 1/3/1992 K54 CNTN Toán - Cơ - Tin học 58
29 Nguyễn Công Trí 5/1/1992 Cử nhân KHTN Hóa học Hóa học 58
30 Đàm Tuấn Anh 8/9/1990 K53A Sinh học 57
31 Lê Thái Dương 10/25/1990 K53A3T Toán - Cơ - Tin học 57
32 Nguyễn Thị Kiều Oanh 10/22/1992 K55A Sinh học 57
33 Nguyễn Đức Dũng 12/5/1991 K54 Quốc tế Vật lý 57
34 Nguyễn Quang Chiêu 9/10/1991 K54B CNộp sớm Sinh học 56
35 Nguyễn Minh Ngọc 8/24/1990 B1K53 Vật lý 56
36 Hoàng Hà Mỹ Ý 5/23/1992 K55 CNTN Sinh học 56
37 Đào Lâm Tùng 9/2/1992 K55D Hóa học 56
38 Nguyễn Hoài Thu 7/2/1990 K53TT Hóa học 56
39 Vi Văn Việt 1/15/1991 Địa Chính Địa lý 55
40 Lê Thị Trang 11/12/1990 K12-CNTN Sinh học 55
41 Phạm Tiến Dự 1/1/1990 K12 CNTN Vật lý 55
42 Đoàn Thị Hồng Vân 10/10/1992 B2 CNộp sớm Sinh học 55
43 Nguyễn Văn Thanh 1/5/1992 K55B CN Hóa Hóa học 55
44 Phạm Văn Hải 13/10/1992 K55B Tiên Tiến Công nghệ Hóa học 55
45 Phạm Xuân Huy 10/19/1988 K54 Quốc tế Vật lý 55
46 Nguyễn Thị Mai Anh 8/17/1991 K54S Hóa học 54
47 Nguyễn Ngọc Công 4/11/1991 K54 Quốc tế Sinh học 54
48 Trương Ngọc Thành 9/24/1990 K53 HTT Hóa học 54
49 Vũ Khắc Hòa 7/5/1991 K55A2 Toán - Cơ - Tin học 54
50 Nguyễn Anh Tuấn 9/29/1991 K13 CNTN Toán - Cơ - Tin học 53
51 Bùi Thị Như Loan 7/28/1991 K54 Địa lý Địa lý 53
52 Dương Thị Thu Hương 5/10/1990 K53S Hóa học 53
53 Cao Thị Nga 6/17/1992 K55 A1S Toán - Cơ - Tin học 53
54 Nguyễn Văn Hiệu 5/10/1992 K55D Hóa học 52
55 Nguyễn Tiến Dũng 6/10/1992 K55 Địa chính Địa lý 52
56 Ngô Thanh Hằng 12/16/1992 K55B2 CNộp sớm Sinh học 52
57 Phùng Bảo Khánh 8/3/1992 K55 B1 Sinh Sinh học 52
58 Nguyễn Thị Thúy Vy 1/6/1993 K55 KTTV KT- TV- HDH 52
59 Nguyễn Văn Huynh 1/2/1992 K54B CNộp sớm Sinh học 52
60 Phùng Thị Huyền 8/22/1990 K53B1 Vật lý 51
61 Nguyễn Văn Binh 9/10/1991 K54A Hóa học 51
62 Dương Việt Anh 5/10/1991 CN Môi trường Môi trường 51
63 thảo 8/24/1992 K55B Hóa học 51
64 Trịnh Xuân Tùng 6/22/1991 K54TT Hóa học 51
65 Nguyễn Thu Huyền 8/28/1990 K53S Sinh học 51
66 Đào Thị An 1/12/1990 K53 Sư phạm hóa Hóa học 51
67 Trần Hoàng Sơn 26/4/1991 A1T Toán học Toán - Cơ - Tin học 51
68 Hồ Công Toàn 9/6/1991 K54A3T Toán - Cơ - Tin học 50
69 Đỗ Bá Thản 8/25/1990 K53A3T Toán - Cơ - Tin học 50
70 Bùi Đức Nghĩa 8/25/1990 K53CLC Môi trường 50
71 Lê Hồng Oanh 11/12/1990 K53 QLTNMT Địa chất 50
72 Nguyễn Huynh Yên Ninh 26/01/1992 K55B - Công nghệ Hóa Hóa học 50
73 Lê Anh Dũng 1/12/1991 Quốc tế Vật lý 50
74 Trần Quang Thảo 9/10/1991 K54B CNộp sớm Sinh học 49
75 Nguyễn Văn Hoàn 7/29/1992 K55B1 CNộp sớm Sinh học 49
76 Trịnh Thị Hiền 9/6/1992 Công nghệ hóa Hóa học 49
77 Nguyễn Phương Anh 7/9/1992 K55 B2 CNộp sớm Sinh học 49
78 Đào Anh Thư 7/14/1990 K53 MT Môi trường 49
79 Vũ Thị Phương Anh 10/8/1992 K55B1 CNộp sớm Sinh học 49
80 Đinh Mạnh Hùng 12/1/1991 K54 Công nghệ Môi trường Môi trường 49
81 Ngô Thị Tâm 9/2/1991 K54 QLTNMT Địa chất 49
82 Đỗ Hồng Nhung 1/5/1991 K53A1T Toán - Cơ - Tin học 48
83 Đào Duy Tùng 9/22/1991 K13 TN Sinh học 48
84 Trần Hoàng Mai 12/15/1990 53A Sinh học 48
85 Phan Thị Ghi 5/1/1991 K54 CLC Thủy văn KT- TV- HDH 48
86 Bùi Mạnh Minh 9/2/1990 K53A Sinh học 48
87 Trần Thu Hoài 9/24/1992 K14 KHMT Môi trường 48
88 Phùng Thị Vui 10/30/1990 K53 KTTV KT- TV- HDH 48
89 Nguyễn Văn Phan 10/3/1990 K53A1S Toán - Cơ - Tin học 48
90 Đặng Thị Bích Hạnh 20/11/1990 K53 Địa lý Địa lý 48
91 Nguyễn Thị Minh 25/10/1990 K53 Địa chất Địa chất 48
92 Đỗ Thị Nga 9/29/1991 K54SP Hóa học 47
93 Trương Thị Thanh Thúy 8/7/1991 K54S Hóa học 47
94 Nguyễn Văn Sáu 11/11/1987 B1K53 Vật lý 47
95 Vũ Văn Tuấn 9/8/1990 K53A Hóa học 47
96 Quách Văn Chiến 3/12/1991 K54KHMT Môi trường 47
97 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 7/7/1991 K54A1S Toán - Cơ - Tin học 47
98 Đoàn Công Thành 7/14/1990 K54 Địa kỹ thuật Địa chất 47
99 Nguyễn Thị Kiều Loan 7/16/1991 K53B Hóa học 47
100 Đào Văn Thắng 3/20/1992 K55 B1 Sinh Sinh học 47
101 Đỗ Văn Thăng 24/07/1992 Địa chất Quốc tế Địa chất 47
102 Nông Mai Huệ 6/6/1990 Hóa học Hóa học 47
103 Vũ Duy Diệu 18/6/1992 K55A Sinh Sinh học 47
104 Phạm Quốc Hưng 9/25/1990 K53TT Hóa học 47
105 Nguyễn Văn Hoài 12/1/1990 K53A3T Toán - Cơ - Tin học 46
106 Chu Ương Trí 9/27/1991 K55 Sinh học 46
107 Phạm Thị Kim Anh 2/10/1990 K53 Công nghệ biển KT- TV- HDH 46
108 Hoàng Văn Điện 3/12/1990 K53B Hóa học 46
109 Cao Văn Chỉnh 3/8/1990 B2 Vật lý 46
110 Dương Thị Hoa 12/1/1991 K54 ĐKT-ĐMT Địa chất 45
111 Lê Thị Kim Chi 6/17/1992 K55TT Hóa học 45
112 Vũ Cao Chí 20/08/1988 K53 Địa Chất Địa chất 45
113 Lương Thái Dương 21/12/1992 Cử nhân khoa học tài năng Sinh học 45
114 Trần Thị Huyền Trang 30/11/1990 K53 Khí tượng KT - TV - HDH 45
115 Nguyễn Thị Ngọc Bích 20/10/1991 Quản lý tài nguyên Địa chất 45
116 Phạm Gia Bách 17/10/1991 Tiên Tiến Hóa học 45
117 Lê Hoàng Long 11/1/1991 K54 Hóa Tiên tiến Hóa học 45
118 Mai Văn Lương 4/4/1991 K54 Hóa Tiên tiến Hóa học 45
119 Lưu Hoàng Anh Thư 11/11/1990 K53B2 Vật lý 45
120 Lê Anh Tú 9/30/1992 K55 KTTV KT- TV- HDH 45
121 Bùi Thúy Ngân 5/7/1989 K53S Hóa học 45
122 Đàm Thị Ngọc Thân 10/13/1992 K14 CLC Môi trường 45
123 Nguyễn Thế Hưng 9/7/1992 K55 KHMT Môi trường 44
124 Nguyễn Trường Giang 5/3/1992 B2K55 CN Sinh Sinh học 44
125 Phan Thị Mỹ Linh 9/14/1990 K53SP Sinh học 44
126 Trần Đăng Khoa 5/28/1992 K55B1 CNộp sớm Sinh học 44
127 Phạm Tiến Dũng 11/7/1992 K55 QLTNMT Địa chất 44
128 Nguyễn Thị Ngọc Hân 10/25/1989 K53 SP Hóa Hóa học 44
129 Danh Thị Hương 5/20/1990 K53 HTT Hóa học 44
130 Nguyễn Thị Kim Liên 6/12/1990 K53B- Công nghệ sinh học Sinh học 44
131 Nguyễn Thị Trang 28/06/1991 K54A Sinh học Sinh học 44
132 Nguyễn Thị Mai Phương 20/8/1991 K54 Công nghệ Môi trường Môi trường 44
133 Lưu Ngọc Thiện 2/1/1991 K54B Hóa học 44
134 Nguyễn Trọng Trường 3/19/1992 K55B Hóa học 43
135 Ngô Văn Lành 9/12/1992 K55B1 CNộp sớm Sinh học 43
136 Kiều Việt Tuấn 8/6/1992 K55 KTTV KT- TV- HDH 43
137 Vũ Thị Xuyến 4/26/1990 K54A1T Toán - Cơ - Tin học 43
138 Nguyễn Tuấn Anh 2/25/1991 K54A2 Toán - Cơ - Tin học 43
139 Ngô Tuấn Anh 5/16/1991 K55 QLTNTN Địa chất 43
140 Trần Minh Tú 26/12/1992 K55 A3 Toán - Cơ - Tin học 43
141 Nguyễn Thị Nhung 15/12/1990 K53 Địa lý Địa lý 43
142 Dương Văn Thế 10/12/1991 K55QT Hóa Hóa học 43
143 Nguyễn Thúy Ngân 7/13/1990 K53B1 Vật lý 42
144 Ngô Thị Thanh Thủy 5/26/1991 K54A Hóa học 42
145 Tăng Thị Nhung 3/10/1992 K55B1 CNộp sớm Sinh học 42
146 Đỗ Thị Thu 10/13/1990 K53SP Sinh học 42
147 Trịnh Thị Phương Liên 10/25/1991 K54A1S Toán - Cơ - Tin học 42
148 Hồ Diên Vĩnh 9/20/1990 K53B CNộp sớm Sinh học 42
149 Lê Thùy Dung 9/2/1990 K53 QLTNTN Địa chất 42
150 Hoàng Minh Trang 12/11/1992 K55B2 CNộp sớm Sinh học 42
151 Nguyễn Hữu Thắng 20/05/1991 K54 Quản lý TNTN Địa chất 42
152 Vũ Thị Thanh Hương 23/05/1990 K53A Hóa học 42
153 Ngô Thị Hà 5/26/1991 K54 Địa chính Địa lý 42
154 Đào Thu Hằng 10/19/1991 K54B CNộp sớm Sinh học 42
155 Trần Thị Tố Linh 3/30/1991 K54TT Toán - Cơ - Tin học 42
156 Nguyễn Thanh Bình 11/23/1990 K53TT Hóa học 42
157 Nguyễn Kim Ngọc Anh 3/19/1990 KTTV KT- TV- HDH 42
158 Hoàng Thị Ngọc Mai 10/27/1989 K53S Sinh học 41
159 Phùng Xuân Thắng 9/15/1989 K53A2 Toán - Cơ - Tin học 41
160 Nguyễn Thị Vân 7/18/1989 K53S Hóa học 41
161 Bùi Thế Hiện 3/15/1990 K54 Hóa Tài tiến Hóa học 41
162 Lê Thị Lý 12/29/1990 B1 Vật lý 41
163 Đỗ Văn Thao 1/7/1992 B2 CNộp sớm Sinh học 41
164 Phạm Thị Ngân 2/26/1992 K54A Hóa Hóa học 41
165 Doãn Thu Hồng 9/26/1990 K53TT Hóa học 41
166 Nguyễn Thị Hiền 12/5/1990 K53B Công nghệ Hóa Hóa học 41
167 Nguyễn Thị Duyên 4/16/1991 K54S Hóa học 40
168 Đỗ Đại Chí 7/2/1989 K53 Tiên tiến Toán - Cơ - Tin học 40
169 Khuất Thị Hồng Linh 5/16/1990 K53B1 Vật lý 40
170 Hoàng Văn Trọng 9/27/1990 K54 Địa lý 40
171 Phạm Thị Huế 3/26/1992 K55S Hóa học 40
172 Nguyễn Thế Hưng 3/30/1992 K55B1 CNộp sớm Sinh học 40
173 Nguyễn Thị Thùy Dung 12/8/1991 K55D Hóa học 40
174 Nguyễn Đặng Hoàng Anh 10/27/1992 K55B1 CNộp sớm Sinh học 40
175 Kiều Thị Hảo 1/25/1991 A1S Toán - Cơ - Tin học 40
176 Đặng Trần Chiến 3/20/1990 K53TT Hóa học 40
177 Trần Thị Hường 3/18/1991 K54KHMT Môi trường 40
178 Phạm Thị Diệu Yến 11/6/1991 K54A Hóa Hóa học 40
179 Trần Thanh Hằng 8/8/1992 K55 A1T Toán - Cơ - Tin học 40
180 Đỗ Thị Xuân 22/06/1991 K54 - Toán Tiên Tiến Toán - Cơ - Tin học 40
181 Lại Trung Kiên 3/6/1990 K53B2 Vật lý 40
182 Đặng Thị Lành 3/9/1991 K55 CLC Môi Trường Môi trường 40
183 Nguyễn Đình Tuệ 8/11/1990 K53B2 Vật lý 40
184 Nguyễn Thị Sang 16/9/1992 K55A2 Toán - Cơ - Tin học 40
185 Đỗ Ngọc Long 10/8/1990 K53B2 Vật lý 40
186 Phạm Thị Thu Hiền 6/25/1991 K13 Tài năng Vật lý 40
187 Hoàng Minh Tuấn 7/19/1991 K55S Sinh học 40
188 Nguyễn Huy Lộc 10/25/1991 K54A Hóa học 39
189 Nguyễn Hữu Đạt 7/8/1990 K53A2 Toán - Cơ - Tin học 39
190 Đỗ Đức Toán 9/1/1991 B1K55 Vật lý 39
191 Hà Tuấn Vũ 9/13/1991 K55D Hóa học 39
192 Nguyễn Thị Mơ 1/28/1992 B2K55 Vật lý 39
193 Lý Thị Dung 5/29/1992 K55A Hóa học 39
194 Trương Thị Hằng 2/14/1992 K55 KHMT Môi trường 39
195 Phạm Văn Hoàng 9/15/1990 K53 QLTNTN Địa chất 39
196 Bùi Thị Thùy Dung 3/8/1992 B2 CNộp sớm Sinh học 39
197 Nguyễn Văn Sự 9/10/1992 K55S Toán Toán - Cơ - Tin học 39
198 Vũ Thị Thu Hiền 1/4/1990 K53 Địa kỹ thuật-Địa MT Địa chất 39
199 Vũ Trường Giang 2/2/1992 K55A2 Toán - Cơ - Tin học 39
200 Phạm Văn Thuấn 15/9/1990 K53 Hóa tiên tiến Hóa học 39
201 Đặng Thị Phương Chung 1/5/1991 K54 Hóa Tiên tiến Hóa học 39

[Chúc các bạn may mắn (lần sau) ]
202 Nguyễn Thị Huyền 7/16/1989 K53B1 Vật lý 38
203 Nguyễn Thị Thanh 4/21/1990 K53B Hóa học 38
204 Hoàng Thanh Tùng 12/5/1992 K53A Hóa học 38
205 Dương Tiến Anh 26-Nov K53-QLTNTN Địa chất 38
206 Nguyễn Văn Sơn 1/15/1990 B2K53 Vật lý 38
207 Phạm Huy Tùng 3/4/1990 K53CN Sinh học 38
208 Lương Văn Hoàng 1/8/1989 B1k53 Vật lý 38
209 Nguyễn Liêu 10/22/1990 K53 SP Sinh học 38
210 Tống Ngọc Tuấn 7/18/1992 K55A2 Toán - Cơ - Tin học 38
211 Phạm Hoàng Khánh 6/16/1992 K55B1 CNộp sớm Sinh học 38
212 Nguyễn Xuân Tuyến 7/7/1990 K53A3T Toán - Cơ - Tin học 38
213 Ngô Thị Thanh Hương 10/16/1991 K54 KTTV KT- TV- HDH 38
214 Tạ Duy Mạnh 12/3/1992 K55 Địa chính Địa lý 38
215 Nguyễn Thị Kim Chi 12/11/1992 K55 B2 CNộp sớm Sinh học 38
216 Nguyễn Cửu Nguyệt Huế 10/29/1991 K54 SP Sinh Sinh học 38
217 Đoàn Thiên Hương 17/7/1990 K53A Hóa học 38
218 Hoàng Quế Hường 3/9/1992 K55 A1T Toán - Cơ - Tin học 38
219 Đào Xuân Hậu 27/7/1992 K55 Công nghệ Môi trường Môi trường 38
220 Lê Thị Khánh Hòa 2/18/1992 K55 Địa lý Địa lý 37
221 Phạm Thị Lụa 9/26/1991 K55S Hóa học 37
222 Võ Thị Hạnh 11/20/1991 K55 toán cơ Toán - Cơ - Tin học 37
223 Hướng Thị Hải 3/17/1992 B1 CNộp sớm Sinh học 37
224 Nguyễn Văn Quang 7/18/1990 K53A Hóa học 37
225 Nguyễn Mạnh Tiến 11/17/1992 K55S Hóa học 37
226 Hoàng Công Hiệp 5/9/1990 K54 Quốc tế Vật lý 37
227 Trần Thị Mý Hạnh 6/17/1991 K54KHMT Môi trường 37
228 Nguyễn Thị Hoa 9/21/1991 K54A Hóa học 37
229 Nguyễn Anh Dũng 2/28/1991 K54A Hóa học 37
230 Nguyễn Văn Trường 5-Oct K53 MT Môi trường 37
231 Lê Quang Điệp 12/17/1990 K53 HTT Hóa học 37
232 Nguyễn Ngọc Lý 8/14/1992 K55S Toán Toán - Cơ - Tin học 37
233 Nguyễn Huy Hoan 8/18/1992 K55A3 Toán tin Toán - Cơ - Tin học 37
234 Tô Thị Mai Duyên 20/02/1991 Quốc tế sinh Sinh học 37
235 Nguyễn Danh Tuấn 11/2/1991 K55 Công nghệ Môi trường Môi trường 37
236 Bùi Bích Phương 9/5/1992 K55 Công nghệ Môi trường Môi trường 37
237 Phạm Thị Tuyến 14/5/1990 K53 Địa lý Địa lý 37
238 Trần Phan Anh 11/14/1991 K54A Sinh học 37
239 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 10/10/1992 K55 KTTV KT- TV- HDH 37
240 Nguyễn Thị Lan Hương 5/26/1991 K55A3TT Toán - Cơ - Tin học 37
241 Dương Thị Huyền 10/2/1992 K53S Sinh học 36
242 Nguyễn Đức An 7/10/1991 K55B Hóa học 36
243 Nguyễn Thị Thanh Mai 5/14/1989 K53S Hóa học 36
244 Vũ Thị Thu Hường 4/10/1991 K54S Hóa học 36
245 Phan Hồng Anh 9/3/1989 K53A Sinh học 36
246 Nguyễn Thúy Hiền 8/12/1991 K54 Địa lý 36
247 Trương Thị Dung 2/28/1991 K54 Địa lý Địa lý 36
248 Nguyễn Trung Kiên 3/25/1990 K54A2 Toán - Cơ - Tin học 36
249 Trần Xuân Vinh 8/22/1992 K55A1T Toán - Cơ - Tin học 36
250 Nguyễn Văn Khuê 7/20/1992 K55B Hóa học 36
251 Ngô Thị Hằng 9/17/1991 K54KHMT Môi trường 36
252 Phùng Văn Trung 11/8/1991 K13CLC KHMT Môi trường 36
253 Đồi Văn Long 7/16/1991 CNH Hóa học 36
254 Hoàng Thị Thùy 12/4/1992 K55 CNMT Môi trường 36
255 Vũ Như Năng 1/8/1991 K54 Tài năng Hóa học 36
256 Nguyễn Văn Tâm 4/2/1992 Chất lượng cao Môi trường 36
257 Lưu Thị Quỳnh 4/3/1992 K55A Hóa học 36
258 Trần Văn Hiệp 4/22/1992 K55 KTTV KT- TV- HDH 36
259 Hồ Hữu Trung 2/1/1991 K54B Hóa học 36
260 Lê Đình Tương 3/2/1992 K55B2 Sinh học 35
261 Vũ Văn Toàn 9/8/1991 K13 CNTN Vật lý 35
262 Vũ Duy Vinh 10/15/1992 K55B1 CNộp sớm Vật lý 35
263 Lê Quốc Hùng 6/30/1991 K54 KHMT Môi trường 35
264 Nguyễn Thị Linh Giang 9/22/1991 K55S Hóa học 35
265 Lê Văn Thìn 10/28/1989 K53A Hóa học 35
266 Phan Thị Huệ 9/11/1991 K54A1S Toán - Cơ - Tin học 35
267 Lưu Hàn Ly 10/9/1992 B2 CNộp sớm Sinh học 35
268 Hoàng Văn Thành 11/30/1989 Công nghệ biển KT- TV- HDH 35
269 Ngô Ngọc Tiến 3/13/1992 K55 Toán cơ Toán - Cơ - Tin học 35
270 Trần Xuân An 3/7/1991 K55B1 CNộp sớm Sinh học 35
271 Nguyễn Văn Cảnh 5/22/1992 K55A3T Toán - Cơ - Tin học 35
272 Trịnh Thị Thu Hà 6/1/1991 K55A1S Toán - Cơ - Tin học 35
273 Lê Thị Lan 2/1/1992 K55B Hóa học 35
274 Phú Thị Hồng 9/18/1991 K54 Địa lý Địa lý 35
275 Nguyễn Đức Doanh 7/21/1990 K53A3T Toán - Cơ - Tin học 35
276 Đồng Đức Lợi 9/20/1991 K54DKT DMT Địa chất 35
277 Trần Thị Hằng Nga 8/9/1992 K55 Địa chính Địa lý 35
278 Hoàng Lê Thu Hiền 10/7/1992 K55 A1T Toán - Cơ - Tin học 35
279 Lương Lê Huy 10/30/1990 K53 ĐKT- ĐMT Địa chất 35
280 Phạm Thị Thùy Linh 7/11/1992 K55 KTTV KT- TV- HDH 35
281 Vũ Thị Hương 2/10/1990 K53TT Hóa học 35
282 Dương Văn Cường 9/23/1992 K55B2 CNộp sớm Sinh học 35
283 Nguyễn Thị Thùy Dung 11/20/1992 K55 KTTV KT- TV- HDH 35
284 Vũ Đức Cảnh 7/14/1990 K53A3 Toán - Cơ - Tin học 35
285 Đỗ Thị Thúy 29/6/1991 K54 Hải Dương học KT - TV - HDH 35
286 Phan Tất Tú 7/3/1991 K54 Toán tiên tiến Toán - Cơ - Tin học 35
287 Trần Ly Na 4/1/1991 K54B Sinh học 35
288 Ngô Đăng Khoa 7/9/1992 K55A3 Toán - Cơ - Tin học 35
289 Bùi Đức Chinh 3/12/1990 K54B Hóa học 35
290 Phạm Thị Thanh Huyền 10/1/1991 K13 Tài năng Sinh học 35
291 Nguyễn Thị Thu Mai 10/2/1992 K55 KTTV KT- TV- HDH 35
292 Đỗ Huy Hoàng 12/30/1992 K55A Hóa học 35
293 Nguyễn Công Việt 11/16/1992 K55 CNMT Môi trường 34
294 Vũ Bá Hoành 2/3/1991 K54A Hóa học 34Lớp mình có thêm bạn mới à???
295 Đào Minh Phương 11/16/1990 K53TT Toán - Cơ - Tin học 34
296 Mai Xuân Dương 5/4/1992 K55A3T Toán - Cơ - Tin học 34
297 Chu Thị Thanh 6/19/1990 K53A Hóa học 34
298 Đỗ Hạnh Dũng 12/26/1992 K55S Hóa học 34
299 Nguyễn Thị Tâm 5/18/1990 K53A3T Toán - Cơ - Tin học 34
300 Nguyễn Văn Đoài 12/21/1990 K53B CNộp sớm Sinh học 34
301 Phạm Thị Phương Uyên 12/21/1990 K53 ĐKT- ĐMT Địa chất 34
302 Đỗ Thị Mai 4/20/1990 K53 HTT Hóa học 34
303 Phạm Thị Ngọc Hà 1/16/1992 K55 A Hóa Hóa học 34
304 Trần Phương Thảo 5/19/1991 K54A Hóa Hóa học 34
305 Phạm Tuyết Trinh 5/27/1990 K53 QLTNTN Địa chất 34
306 Nguyễn Thị Kiều Trang 8/9/1990 K53A3 Toán - Cơ - Tin học 34
307 Nguyễn Vĩnh Đoàn 2/10/1990 K53 Địa kỹ thuật-Địa MT Địa chất 34
308 Nguyễn Thị Hương 18/9/1992 K55 Công nghệ Môi trường Môi trường 34
309 Bùi Minh Đức 7/19/1991 K54B Hóa học 34
310 Nguyễn Thị Thu Hằng 4/9/1990 K53TT Toán - Cơ - Tin học 34
311 Nghiêm Thùy Dương 11/1/1991 K54A1C Toán - Cơ - Tin học 34
312 Phạm Thị Huệ 9/25/1990 K53B CNộp sớm Sinh học 34
313 Đinh Thị Thu 6/20/1990 K53 Tiên tiến Toán - Cơ - Tin học 33
314 Bùi Đức Trung 5/17/1992 K55A Hóa học 33
315 Trần Thanh Bình 11/10/1990 K53S Hóa học 33
316 Phạm Thị Thơ 9/10/1990 K53S Hóa học 33
317 Hồ Văn Dũng 12/13/1992 K55B1 CNộp sớm Sinh học 33
318 Nguyễn Hữu Đại 7/24/1991 K55B Hóa học 33
319 Trần Xuân Tin 7/4/1989 K53A Hóa học 33
320 Nguyễn Thị Hiền 3/8/1991 K54 Vật lý Vật lý 33
321 Phạm Biên Cương 9/6/1990 K53A2 Toán - Cơ - Tin học 33
322 Nguyễn Đăng Tài 1/20/1989 B2 Vật lý 33
323 Lự Thị Lặng 3/8/1990 K54 KHMT Môi trường 33
324 Nguyễn Hồng Nhung 6/18/1992 K55B2 CNộp sớm Sinh học 33
325 Trần Duy Tiến 2/13/1992 K55A3 Toán tin Toán - Cơ - Tin học 33
326 Trần Việt Anh 1/17/1992 K55 KTTV KT- TV- HDH 33
327 Trần Thị Trang 25/8/1990 K53A Sinh học 33
328 Phan Trí Hòa 29/7/1991 K54 Hóa Tài tiến Hóa học 33
329 Trần Thùy Nhung Mar-91 Toán tiên tiến Toán - Cơ - Tin học 33
330 Bùi Bá Mạnh 12/22/1991 K54A1T Toán - Cơ - Tin học 33
331 Nguyễn Phương Hà 3/12/1991 K54S Hóa học 32
332 Đinh Hữu Toản 9/5/1991 K54A Sinh học 32
333 Nguyễn Thị Phương 12/4/1989 53S Hóa học 32
334 Đinh Văn Thìn 12/3/1989 B2k53 Vật lý 32
335 Lê Thị Phương Thu 9/1/1991 K54 CLC Thủy văn KT- TV- HDH 32
336 Tạ Thị Quỳnh Mai 7/6/1991 CLC TV KT- TV- HDH 32
337 Thái Thị Sen 2/6/1992 K55 KHMT Môi trường 32
338 Trần Thị Thịnh 3/10/1989 K52A1S Toán - Cơ - Tin học 32
339 Quách Thị Trà My 12/25/1992 K55B2 CNộp sớm Sinh học 32
340 Lê Thị Thùy Linh 11/24/1991 K54KHMT Môi trường 32
341 Hoàng Thị Lê Nhung 11/26/1990 K53 KTTV KT- TV- HDH 32
342 Nguyễn Thị Bích Ngọc 7/17/1991 K54TT Hóa học 32
343 Nguyễn Thị Thơm 7/3/1991 K54A1C Toán - Cơ - Tin học 32
344 Vũ Ngọc Minh 12/6/1990 K53 QLTNTN Địa chất 32
345 Phạm Thị Hậu 12/8/1991 K54 KHMT Môi trường 32
346 Trần Như Ngọc 2/19/1991 K54A Hóa Hóa học 32
347 Nguyễn Thị Thanh Huệ 8/1/1989 K53 KTTV KT- TV- HDH 32
348 Hà Thị Huệ 1/29/1992 K54 CLC Môi trường 32
349 Nguyễn Thị Chiên 13/10/1992 K55 Khí tượng KT - TV - HDH 32
350 Nguyễn Thị Liên 30/3/1991 K54 Thủy văn KT - TV - HDH 32
351 Bùi Thị Bích Phượng 9/9/1990 K53 Địa lý Địa lý 32
352 Đặng Như Khuê 6/14/1991 Toán tiên tiến Toán - Cơ - Tin học 32
353 Diệp Hải Thịnh 10/21/1991 K54TT Toán - Cơ - Tin học 32
354 Hoàng Đức Trung 6/13/1990 K53 Tiên tiến Toán - Cơ - Tin học 31
355 Lại Tuấn Minh 5/4/1991 CN Môi trường Môi trường 31
356 Đặng Xuân Chất 10/4/1989 K54S Hóa học 31
357 Lê Công Thịnh 8/1/1991 K55 QLTNMT Địa chất 31
358 Trần Linh Chi 11/14/1991 K54DKT DMT Địa chất 31
359 Ứng Hồng Quân 7/2/1991 K55A1C Toán - Cơ - Tin học 31
360 Trần Thị Luyến 3/3/1992 K55A3T Toán - Cơ - Tin học 31
361 Nguyễn Văn Thơi 2/17/1990 K53A2 Toán - Cơ - Tin học 31
362 Nguyễn Thế Công 7/12/1989 K53B1 Vật lý 31
363 Phạm Quốc Hưng 12/1/1992 K55A Hóa học 31
364 Nguyễn Thị thúy Hạnh 1/18/1991 K54 KHMT Môi trường 31
365 Nguyễn Thị Hoa 3/8/1991 K55 SH Sinh học 31
366 Bùi Kim Dung 9/27/1991 K54 SPS Sinh học 31
367 Nguyễn Huy Lê Duy 3/10/1991 K54A Sinh Sinh học 31
368 Nguyễn Quang Vinh 10/4/1992 K55A Hóa Hóa học 31
369 Phan Mình Thắng 6/21/1991 K54 KHMT Môi trường 31
370 Vũ Thanh Nga 1/28/1990 K54 KH đất Môi trường 31
371 Nguyễn Văn Tuấn 3/26/1990 K53 HTT Hóa học 31
372 Đoàn Thị Hương 1/13/1990 K53S Hóa Hóa học 31
373 Trần Ngọc Hùng 12/31/1992 K55A1T Toán - Cơ - Tin học 31
374 Nguyễn Thị An 12/11/1989 K53 Địa kỹ thuật-Địa MT Địa chất 31
375 Ngô Thị Hồng 2/9/1992 K55B - Công nghệ Hóa Hóa học 31
376 Âu Hoàng Hiệp 13/5/1990 K53 Địa kỹ thuật-Địa MT Địa chất 31
377 Nguyễn Thị Mai Phương 16/12/1992 K55A1 Toán - Cơ - Tin học 31
378 Trần Thị Nhâm 8/16/1992 K55A1T Toán - Cơ - Tin học 31
379 Lê Thị Thu Hiền 12/18/1991 K54QT Sinh học 31
380 Nguyễn Văn Bích 4/10/1991 K54B CNộp sớm Sinh học 31
381 Vũ Thị Hiền 6/24/1990 Công nghệ biển KT- TV- HDH 30
382 Vũ Thị Vân 12/10/1991 K54S Hóa học 30
383 Nguyễn Thị Thảo 11/19/1990 K53S Hóa học 30
384 Nguyễn Thị Duyên 12/12/1990 K53A3T Toán - Cơ - Tin học 30
385 Bùi Thị Thúy Hằng 3/1/1992 K54DKT DMT Địa chất 30
386 Nguyễn Văn Quyết 2/10/1992 K55B1 CNộp sớm Sinh học 30
387 Nguyễn Thị Yến 8/30/1990 K53S Sinh học 30
388 Nguyyễn Hải Đăng 11/6/1991 K54 Toán cơ Toán - Cơ - Tin học 30
389 Nguyễn Xuân Thành 7/3/1991 K54 KTTV KT- TV- HDH 30
390 Đặng Đình Tuyên 8/16/1992 K55B Hóa học 30
391 Đỗ Thị Ngọc 18/11/1991 K54 Quản lý TNTN Địa chất 30
392 Nguyễn Thị Thùy Ninh 10/4/1992 K55 Công nghệ Môi trường Môi trường 30
393 Tạ Thị Mai 2/6/1992 A2 Toán - Cơ - Tin học 30
394 Đỗ Thị Nhung 2/8/1992 K55 Công nghệ Môi trường Môi trường 30
395 Lê Văn Đảng 2/16/1992 K55B Hóa Hóa học 30
396 Trần Thị Hải Yến 10/10/1991 K54A Sinh học 30
397 Lê Xuân Vượng 5/28/1998 Quốc tế Vật lý 30
398 Trần Thị Khánh Huyền 9/9/1992 K55B Hóa Hóa học 30
399 Nguyễn Thị QuỳnhAnh 10/16/1991 K54B CNộp sớm Sinh học 30
400 Đỗ Anh Văn 4/20/1991 K54A1T Toán - Cơ - Tin học 30
401 Đặng Thị Thúy Hạt 9/10/1991 K54A Hóa học 29
402 Trịnh Hồng Hạnh 9/16/1991 K54S Hóa học 29
403 Trần Thị An 4/29/1992 B2K55 Vật lý 29
404 Đào Thị Ngân 9/24/1991 K54A3T Toán - Cơ - Tin học 29
405 Trần Mạnh Đạt 1/15/1990 K53A Hóa học 29
406 Trần Văn Thanh 10/20/1992 K55A2 Toán - Cơ - Tin học 29
407 Nguyễn Minh Khải 10/25/1992 K55D Hóa học 29
408 Lê Văn Sơn 9/18/1990 K53DKT DMT Địa chất 29
409 Nguyễn Văn Cường 10/7/1988 K53A Sinh học 29
410 Nguyễn Văn Tuyển 11/1/1989 K53B2 Vật lý 29
411 Bùi Thị Thu Hà 5/29/1992 K55B CNH Hóa học 29
412 Dương Thị Hiền 29/02/1991 K55 B1 Sinh Sinh học 29
413 Tô Thị Vân Anh 2/10/1991 K55A1T Toán - Cơ - Tin học 29
414 Đỗ Thị Thu Thủy 11/23/1992 K55B2 CNộp sớm Sinh học 29
415 Nguyễn Văn Hưng 11/8/1991 CNộp sớmH Sinh học 29
416 Phạm Thị Hường 29/04/1990 K53B Sinh học 29
417 Vũ Thị Thảo 10/4/1992 K55A3 Toán Tin Toán - Cơ - Tin học 29
418 Tạ Thị Hương 10/3/1988 K53A3 Toán - Cơ - Tin học 29
419 Nguyễn Thị Hồng Duyên 18/6/1992 K55A1T Toán - Cơ - Tin học 29
420 Ngô Thế Cường 19/5/1990 K54 Công nghệ Môi trường Môi trường 29
421 Nguyễn Minh Phương 8/11/1989 K54 Hóa Tiên tiến Hóa học 29
422 Nguyễn Thị Thanh Nga 15/11/1992 K55 Địa chính Địa lý 29
423 Phạm Thị Bích Đào 5/9/1989 K53A1S Toán - Cơ - Tin học 29
424 Hoàng Đình Linh 11/13/1991 K54 Toán tiên tiến Toán - Cơ - Tin học 29
425 Trần Ngọc Linh 9/17/1991 K54QT Vật lý 29
426 Lê Thị Thắng 4/20/1990 K54 Quốc tế Sinh học 29
427 Nguyễn Thanh Tùng 4/2/1991 K54B Hóa học 29
428 Trần Thị Lương 12/26/1991 K54 Quốc tế Sinh học 29
429 Bùi Ngọc Ánh 10/1/1991 Quốc tế Sinh học 29
430 Vũ Thị Duyên 6/20/1991 K54A Hóa học 28
431 Đồng Thị Diệp 5/20/1992 K55S Hóa học 28
432 Phạm Thị Phương Thảo 12/23/1990 K52A1T Toán - Cơ - Tin học 28
433 Trần Thị Luyện 6/17/1992 K55KHMT Môi trường 28
434 Lê Thị Cúc 11/21/1991 K54A Hóa học 28
435 Hồ Ngọc Phong 11/10/1988 K53DKT DMT Địa chất 28
436 Lê Thị Mân 1/16/1990 K53S Hóa học 28
437 Nguyễn Hoài Linh 12/12/1992 K55A Hóa học 28
438 Nguyễn Thị Thu Trang 9/27/1990 K54A1T Toán - Cơ - Tin học 28
439 Phạm Thị hồng 8/5/1991 A1T Toán - Cơ - Tin học 28
440 Đinh Thị Thủy 5/1/1992 K55A3T Toán - Cơ - Tin học 28
441 Lê Thị Thu Hường 9/27/1989 K53A2 Toán - Cơ - Tin học 28
442 Nguyễn Thị Thu Hà 11/19/1991 K55A1S Toán - Cơ - Tin học 28
443 Bùi Mạnh Tiệp 12/22/1990 K53A2 Toán - Cơ - Tin học 28
444 Đào Thị Yến 12/5/1990 K53 Công nghệ biển KT- TV- HDH 28
445 Trần Văn Hiếu 6/1/1990 K53A Sinh học 28
446 Nguyễn Thị Thúy Tuyến 9/30/1992 K55B2 CNộp sớm Sinh học 28
447 Trần Thế Tuyền 9/28/1990 K54DKT DMT Địa chất 28
448 Chu Thị Nhung 11/21/1991 K55 SP Toán Toán - Cơ - Tin học 28
449 Hoàng Thị Hương 5/22/1989 K53 SP Hóa Hóa học 28
450 Cao Thị Xuân 10/10/1992 K55 B1 Sinh Sinh học 28
451 Lưu Thị Thanh Huế 9/28/1992 K55 B1 Sinh Sinh học 28
452 Trần Quốc Đạt 6/17/1992 K55B1 CNộp sớm Sinh học 28
453 Trần Thị Cúc 8/20/1990 K53B2 Vật lý 28
454 Ngô Thị Kim Duyên 9/21/1991 K54 KTTV KT- TV- HDH 28
455 Vũ Thị An 6/20/1992 K55 KTTV KT- TV- HDH 28
456 Ngô Ngọc Hải 7/29/1991 K54 KHMT Môi trường 28
457 Trương Thị Hương 1/3/1990 K53S Hóa Hóa học 28
458 Đinh Thị Thu 24/5/1992 K55A1T Toán - Cơ - Tin học 28
459 Lê Thế Sơn 14/8/1990 K53 Tiên Tiến Hóa học 28
460 Nguyễn Việt Hoàng 23/1/1992 K55 Công nghệ Môi trường Môi trường 28
461 Nguyễn Thu Lan 11/11/1991 K54 Thủy văn KT - TV - HDH 28
462 Phạm Thị Hồng 4/29/1992 K55B1 CNộp sớm Sinh học 27
463 Phạm Thị Nhung 12/16/1991 K54ĐKT-ĐMT Địa chất 27
464 Trần Thị Thu Hằng 10/17/1991 K54A2 Toán - Cơ - Tin học 27
465 Trần Thị Mùi 9/12/1991 K54A3T Toán - Cơ - Tin học 27
466 Lê Thị Chuyên 11/20/1992 K55A2 Toán - Cơ - Tin học 27
467 Võ Duy Hoàng 8/27/1990 K55 toán cơ Toán - Cơ - Tin học 27
468 Nguyễn Như Thanh 5/26/1991 K54A3T Toán - Cơ - Tin học 27
469 Bùi Thị Lan Hương 9/26/1992 K55B2 CNộp sớm Sinh học 27
470 Đặng Thị Mai Phương 5/3/1992 K55S Hóa học 27
471 Nguyễn Thị Thu Hằng 12/10/1992 K55B2 CNộp sớm Sinh học 27
472 Đặng Thị Thùy An 5/10/1991 K54A Hóa học 27
473 Nguyễn Thị Thu Hồng 11/27/1992 K55B2 CNộp sớm Sinh học 27
474 Lê Thị Khánh Vân 10/23/1992 K55B2 Sinh Sinh học 27
475 Phùng Thị Nguyên 4/15/1991 K54A Hóa Hóa học 27
476 Nguyễn Thị Hoàn 6/29/1990 K53A2 Toán - Cơ - Tin học 27
477 Phạm Nnh Thuận 9/19/1992 K55B2 CNộp sớm Sinh học 27
478 Phạm Hạnh Nguyên 1/11/1992 TTT Toán - Cơ - Tin học 27
479 Trần Thị Hương 9/15/1991 K54A Hóa Hóa học 27
480 Trịnh Thị Tâm 3/28/1990 K53 HDH KT- TV- HDH 27
481 Nguyễn Xuân Ngân Giang 25/05/1990 K53B- Công nghệ sinh học Sinh học 27
482 Phạm Thị Thu 17/2/1990 K53 Địa lý Địa lý 27
483 Lê Thị Mai Linh 22/2/1990 K54 A Hóa học Hóa học 27
484 Vũ Thị Thanh Hương 21/3/1991 K55 Sư phạm sinh Sinh học 27
485 Trần Thùy Nhung 15/2/1990 K53 Hải Dương học KT - TV - HDH 27
486 Phạm Gia Minh Vũ 5/8/1991 Địa kỹ thuật - Địa MT Địa chất 27
487 Mạc Văn Thức 1/24/1991 K55B Hóa Hóa học 27
488 Vũ Thị Trang 7/5/1991 K54 Địa chính Địa lý 27
489 Tạ Thị Vân Anh 11/10/1991 K54B Sinh học 27
490 Lưu Thị Ngọc Hà 2/9/1990 K53S Hóa học 27
491 Trần Thị HươngGiang 8/30/1991 K54A1T Toán - Cơ - Tin học 27
492 Lê Duy Khánh 8/19/1992 K55A3 Toán - Cơ - Tin học 27
493 Đặng Thị Mai 4/19/1991 K55 HDH KT- TV- HDH 26
494 Đặng Thị Ngọc Anh 6/1/1990 K53B Hóa học 26
495 Nguyễn Cảnh Lâm 8/10/1991 Thủy văn K54 KT- TV- HDH 26
496 Nguyễn Thị Tú Quỳnh 10/8/1992 K55D Hóa học 26
497 Tôn Thị Thảo 2/23/1989 Khí tượng KT- TV- HDH 26
498 Đỗ Vĩnh Thường 8/2/1992 B1 CNộp sớmH Sinh học 26
499 Đỗ Thị Phương 1/17/1991 K54A3T Toán - Cơ - Tin học 26
500 Tạ Thị Quỳnh 2/21/1991 K54A3T Toán - Cơ - Tin học 26
501 Nguyễn Quang Huân 4/26/1992 K55A1C Toán - Cơ - Tin học 26
502 Đoàn Anh Tuấn 5/5/1992 A1C Toán - Cơ - Tin học 26
503 Bùi Thái Nam 9/19/1991 K54A3T Toán - Cơ - Tin học 26
504 Nguyễn Minh Ngọc 3/12/1990 K12 CNTN Sinh học 26
505 Nguyễn Hữu Tiền 3/14/1990 K53A Sinh học 26
506 Trần Quốc Khánh 9/2/1992 K55A2 Toán - Cơ - Tin học 26
507 Tống Thị Ngân 7/31/1990 K53A Hóa Hóa học 26
508 Trần Quang Toàn 9/13/1988 K53 KTTV KT- TV- HDH 26
509 Nguyễn Thị Vân 7/6/1991 K54 KHMT Môi trường 26
510 Quách Thị Vân Anh 3/29/1990 K53 QLTNTN Địa chất 26
511 Lê Việt Bắc 7/19/1990 K54A1C Toán - Cơ - Tin học 26
512 Chu Thị Hồng Hạnh 15/03/1989 K53A1S Toán - Cơ - Tin học 26
513 Trần Thị Chuyên 20/11/1991 K54 Vật lý quốc tế Vật lý 26
514 Đinh Thị Giang 8/10/1991 K55A2 Toán - Cơ - Tin học 26
515 Quách Thị Hương 15/4/1990 K53A Hóa học 26
516 Nguyễn Tiến Long 2/25/1988 K53TN Vật lý 26
517 Vũ Thị Thu Hà 3/3/1990 K53TT Hóa học 26
518 Hoàng Văn Truyền 4/24/1991 K54A1T Toán - Cơ - Tin học 26
519 Trần Thị Thông 9/14/1990 K53S Hóa học 26
520 Đỗ Thanh Thanh 4/6/1991 K54B CNộp sớm Sinh học 26
521 Vũ Thị Hồng Anh 11/29/1991 A1T Toán - Cơ - Tin học 26
522 Bùi Đình Quang 4/19/1990 K53A2 Toán - Cơ - Tin học 25
523 Đào Văn Tuấn 9/5/1991 K54A3 Toán - Cơ - Tin học 25
524 Phạm Thị Ngọc 6/16/1992 K55B1 CNộp sớm Sinh học 25
525 Vũ Thị Hương 4/22/1990 B1 Vật lý 25
526 Ứng Thị Phương Liên 2/16/1990 B1k53 Vật lý 25
527 Nguyễn Thị Mai 10/11/1991 K54A1T Toán - Cơ - Tin học 25
528 Đỗ Thị Thơ 11/1/1991 K54 Địa lý Địa lý 25
529 Lê Ngọc Yến 10/27/1990 K12CNTN Sinh học 25
530 Lương Thị Thanh Huyền 2/11/1992 K55 KTTV KT- TV- HDH 25
531 Lê Thị Thủy 2/25/1991 B1 CNộp sớm Sinh học 25
532 Nguyễn Thị Mai Anh 6/14/1992 K55B Hóa học 25
533 Nguyễn Thảo Trang 2/5/1992 K55D Hóa học 25
534 Nguyễn Thị Hương Quỳnh 3/26/1991 K54A1S Toán - Cơ - Tin học 25
535 Đặng Vũ Hoàng 3/2/1991 K54A2 Toán - Cơ - Tin học 25
536 Nguyễn Thị Diên 4/26/1991 K54 KTTV KT- TV- HDH 25
537 Nguyễn Thùy Dương 3/13/1992 K55 B2 CNộp sớm Sinh học 25
538 Trịnh Văn Sơn 18/03/1992 K55B Hóa học 25
539 Phạm Văn Hoàn 2/1/1992 K55B Hóa học 25
540 Trương Thị Huyền 23/5/1991 K54 Công nghệ Môi trường Môi trường 25
541 Nguễn Thùy Chi 18/8/1990 K12 Cử nhân Tài năng Sinh học 25
542 Nguyễn Thị Thụy 10/2/1991 K55A1S Toán - Cơ - Tin học 25
543 Hoàng Thị huyền 4/2/1989 Địa lý Địa lý 25
544 Văn Thị Nhinh 11/7/1992 K55A2 Toán - Cơ - Tin học 25
545 Trần Thị Lan 23/6/1990 Địa chất Địa chất 25
546 Nguyễn Minh Hoàng 11/27/1992 K55B Hóa Hóa học 25
547 Nguyễn Văn Quang 6/6/1992 K55B Hóa Hóa học 25
548 Trương Văn Vững 10/12/1991 K54B Hóa học 25
549 Phạm Thành Công 5/6/1992 K55A3 Toán - Cơ - Tin học 25
550 Vũ Xuân Nam 1/28/1992 K54B CNộp sớm Sinh học 25
551 Lê Thị Quỳnh 3/20/1989 K53B CNộp sớm Sinh học 25
552 Phan Thị Minh 8/15/1990 K53S Sinh học 24
553 Hoàng Thị Ngần 2/23/1991 K54S Hóa học 24
554 Đỗ Thị Thùy Linh 11/25/1990 K54S Hóa học 24
555 Đinh Thị Quỳnh 1/28/1991 K54DKT DMT Địa chất 24
556 Đàm Thị Phương Thảo 6/27/1991 K54DKT DMT Địa chất 24
557 Nguyễn Thị Kim Anh 9/30/1991 K54S Sinh học 24
558 Chu Thị Thúy 5/5/1992 K55A1T Vật lý 24
559 Phạm Thị Nhẫn 9/12/1989 Toán học Toán - Cơ - Tin học 24
560 Ninh Thị Anh Thảo 11/5/1992 K55B1 CNộp sớm Sinh học 24
561 Khuất Đình Quyết 1/9/1987 K53S Sinh học 24
562 Trần Quỳnh Ngân 10/21/1992 K55A1T Toán - Cơ - Tin học 24
563 Nguyễn Thị Thúy Lụa 10/24/1992 K55 B2 CNộp sớm Sinh học 24
564 Trần Thị Hằng 22/10/1991 Sư phạm sinh Sinh học 24
565 Đặng Thị Thu Hiền 23/02/1992 K55 CLC Môi Trường Môi trường 24
566 Phạm Ngọc Dung 18/9/1990 K53 Hóa Tiên tiến Hóa học 24
567 Trương Thị Minh Thư 11/6/1991 K54 Thủy văn KT - TV - HDH 24
568 Phạm Đức Vinh 5/4/1992 K54A2 Toán - Cơ - Tin học 24
569 Dương Thị Loan 12/7/1992 K55S Sinh học 24
570 Nguyễn Văn Doanh 10/19/1991 K55A2 Toán - Cơ - Tin học 24
571 Nguyễn Ngọc Thạch 11/5/1991 K54 Toán tiên tiến Toán - Cơ - Tin học 24
572 Đặng Thị Tâm Anh 4/19/1990 K54S Hóa học 23
573 Nguyễn Thị Thúy 8/7/1991 K55S Hóa học 23
574 Trần Thị Mỹ Hạnh 8/30/1991 k54A Hóa học 23
575 Nguyễn Thị Thu Hường 6/19/1990 Toán tiên tiến Toán - Cơ - Tin học 23
576 Bùi Thanh Phong 7/30/1991 K13CLC Địa lý 23
577 Võ Thị Tuyến 6/12/1991 K55A1T Toán - Cơ - Tin học 23
578 Nguyễn Hồng Chương 11/6/1989 K54A2 Toán - Cơ - Tin học 23
579 Nguyễn Thị Phương Thảo 4/17/1992 K55A1C Toán - Cơ - Tin học 23
580 Nguyễn Minh Thùy 10/26/1990 K53 QLTNMT Địa chất 23
581 Nguyễn Thị Hương Giang 7/16/1992 K55 ĐC Địa lý 23
582 Kiều Tú Nam 6/18/1991 K55A Hóa Hóa học 23
583 Đường Thị Đông 10/10/1991 K54 SP Sinh Sinh học 23
584 Đặng Thị Phương Anh 10/11/1992 A1S Toán Toán - Cơ - Tin học 23
585 Lê Thành Giang 11/19/1992 K55B Hóa Hóa học 23
586 Trần Tiến Mạnh 12/25/1990 K53 Vật lý 23
587 Lê Thị Thủy 4/2/1991 Quốc tế Sinh học 23
588 Nguyễn Thị Hiền 9/12/1990 K53A1S Toán - Cơ - Tin học 23
589 Nguyễn Văn Tây 2/8/1991 K54 Tài năng Hóa Hóa học 23
590 Hoàng Thị Thơm 16/11/1991 K55A2 Toán tin Toán - Cơ - Tin học 23
591 Bạch Thị Thúy 4/10/1992 K55 Sư phạm toán Toán - Cơ - Tin học 23
592 Đỗ Đình Lộc 16//1992 K55 Công nghệ Môi trường Môi trường 23
593 Lê Thạc Trà 9/16/1988 K53B Hóa Hóa học 23
594 Trần Mai Lê 6-Oct K54B CNộp sớm Sinh học 23
595 Phạm Thị Hà 10/1/1991 K54TT Hóa học 23
596 Kiều Thị Thùy Linh 9/16/1991 K54A1T Toán - Cơ - Tin học 23
597 Ngô Thị Tho 10/8/1991 K54A1T Toán - Cơ - Tin học 23
598 Mai Hương Lam 11/10/1991 K54 QLTNMT Địa chất 23
599 Phạm Thi Chung 9/26/1990 K53A2 Toán - Cơ - Tin học 22
600 Nguyễn Thị Hiền 10/26/1992 K55 quốc tế Địa chất 22
601 Lưu Đức Tuấn 5/22/1991 K54A3 Toán - Cơ - Tin học 22
602 Hà Thị Mỹ 9/5/1991 K54 SP Hóa Hóa học 22
603 Dương Đức Anh S Hóa học 22
604 Nguyễn Thị Minh 12/8/1992 K55B2 CNộp sớm Sinh học 22
605 Ngô Văn Hưng 5/15/1991 K54A1S Toán - Cơ - Tin học 22
606 Thái Thị Quỳnh 7/6/1990 K53B2 Vật lý 22
607 Lê Hải Nam 6/19/1990 K53 ĐKT- ĐMT Địa chất 22
608 Nguyễn Như Quỳnh 3/7/1992 K55 KTTV KT- TV- HDH 22
609 Lê Thị Thanh Lợi 4/23/1990 K54 MT Môi trường 22
610 Đào Văn Hoàn 12/3/1992 K55B Hóa Hóa học 22
611 Lê Văn Thạch 1/10/1991 K55A1C Toán - Cơ - Tin học 22
612 Nguyễn Thị Ánh Diễm 11/5/1992 K55A3 Toán Tin Toán - Cơ - Tin học 22
613 Dương Thị Huyền 19/1/1992 K55 KT - TV - HDH 22
614 Mai Văn Vinh 1/11/1988 B2 Vật lý 22
615 Nguyễn Thị Thi 28/2/1990 K53 Vật lý Vật lý 22
616 Trần Thị Hồng Nhung 11/5/1991 K54 Địa chính Địa lý 22
617 Nguyễn Thùy Linh 1/12/1991 K54 Địa chính Địa lý 22
618 Lê Anh Tứ 5/1/1992 K55 KTTV KT- TV- HDH 22
619 Nguyễn Thị Thúy 1/26/1990 K54A1S Toán - Cơ - Tin học 22
620 Ngô Duy Bình 11/29/1989 K55S Hóa học 21
621 Nguyễn Hữu Dũng 6/20/1991 K54A Hóa học 21
622 Nguyễn Thị Khuyến 8/5/1992 K55B1 CNộp sớm Sinh học 21
623 Nguyễn Thị Phương 6/9/1992 A1C-k55 Toán - Cơ - Tin học 21
624 Phan Thị Oanh 5/24/1992 K55 Toán cơ Toán - Cơ - Tin học 21
625 Trần Đức An 9/12/1992 K55D Hóa học 21
626 Vũ Thị Ngọc Thu 10/18/1992 K55D Hóa học 21
627 Nguyễn Thị Thu Nhàn 5/15/1992 K55 Địa lý Địa lý 21
628 Bùi Văn Huân 12/8/1991 K54DKT DMT Địa chất 21
629 Lưu Ngọc Ánh 10/3/1989 K53B1 Vật lý 21
630 Đào Nguyễn Vân Anh 10/26/1990 K53A1T Toán - Cơ - Tin học 21
631 Nguyễn Thị Thủy Tiên 4/10/1992 K55KHMT Môi trường 21
632 Trần Thị Hiền 8/19/1991 K54A Hóa học 21
633 Phạm Thị Tiến 3/20/1992 K55A3T Toán - Cơ - Tin học 21
634 Phạm Trung Thành 8/25/1989 K53A2 Toán - Cơ - Tin học 21
635 Trần Văn Thành 9/18/1992 K55 CNMT Môi trường 21
636 Trương Thị Nhung 12/21/1992 K55B Hóa Hóa học 21
637 Lê Thị Bich Phượng 6/30/1990 K53 QLTNTN Địa chất 21
638 Kiều Thanh Mai 10/30/1991 K54 SPS Sinh học 21
639 Đỗ Bích Phượng 9/3/1992 K55A Hóa Hóa học 21
640 Phạm Thị Hòa 6/27/1992 K55A2 Toán - Cơ - Tin học 21
641 Nguyễn Thị Huyền 9/26/1992 K55A2 Toán - Cơ - Tin học 21
642 Nguyễn Như Sáng 9/2/1992 K55D Hóa học 21
643 Trần Thị Quỳnh 9/17/1991 K55KTTV KT- TV- HDH 21
644 Lê Thị Giang 29/03/1990 K53 Địa kỹ thuật-Địa MT Địa chất 21
645 Dương Thị Thúy Hường 12/8/1990 K53 Địa kỹ thuật-Địa MT Địa chất 21
646 Trần Thị Quý 1/2/1991 B2 Vật lý 21
647 Nguyễn Thị Hương 6/5/1990 K53 Địa lý Địa lý 21
648 Đinh Thị Thúy 4/4/1992 K55B Công nghệ Hóa Hóa học 21
649 Nguyễn Thị Hòa 18/12/1991 Quản lý tài nguyên Địa chất 21
650 Nguyễn Phú Thu Thủy 29/9/1990 K53B Công nghệ Sinh học Sinh học 21
651 Bùi Thị Thắm 7/4/1991 K54B Sinh học 21
652 Lữ Thị Nhung 10/14/1992 K55 KTTV KT- TV- HDH 21
653 Dương Thị Ngọc Oanh 6/25/1991 K54A1T Toán - Cơ - Tin học 21
654 Đậu Minh Thành 9/11/1991 K54 QLTNMT Địa chất 21
655 Nguyễn Thị Hằng 8/26/1990 K54A Sinh học 21
656 Nguyễn Thị Hằng 3/12/1991 K54A1T Toán - Cơ - Tin học 20
657 Đinh Thị Thùy 10/6/1991 K54SP Hóa học 20
658 Nguyễn Văn Thiện 6/5/1990 K54 Địa lý Địa lý 20
659 Nguyễn Thị Thanh Hoa 4/28/1991 K54A Hóa học 20
660 Phạm Toàn Thắng 6/30/1992 K55A1T Toán - Cơ - Tin học 20
661 Đoàn Thị Hằng 9/1/1991 K54DKT DMT Địa chất 20
662 Nguyễn Thị Ngân 1/2/1991 K54A1C Toán - Cơ - Tin học 20
663 Vũ Thị Hân 10/17/1991 K54DKT DMT Địa chất 20
664 Trần Ngọc Hùng 9/24/1990 K53B CN Hóa Hóa học 20
665 Nguyễn Thị Trang 9/14/1991 K55 SP Toán Toán - Cơ - Tin học 20
666 Vũ Thị Hiền 2/23/1990 K53 QLTNTN Địa chất 20
667 Phùng Thị Mùi 10/22/1991 K54 SP Sinh Sinh học 20
668 Đinh Chung Kiên 12/10/1990 K53 QLTNTN Địa chất 20
669 Đoàn Thị Như Quỳnh 2/25/1990 K53S Hóa Hóa học 20
670 Phan Thị Duyên 2/8/1990 K53B1 Vật lý 20
671 Nguyễn Thị Thủy 17/2/1991 K53B Công nghệ Sinh học Sinh học 20
672 Trần Minh Tiến 20/11/1991 K54 Môi trường Môi trường 20
673 Nguyễn Thị Hằng 20/5/1992 K55 Sư phạm sinh Sinh học 20
674 Lê Thị Thanh Hậu 1/12/1990 K55A Hóa Hóa học 20
675 Ngô Thị Thanh Mai 22/9/1992 K55A2 Toán - Cơ - Tin học 20
676 Đinh Văn Quang 2/8/1986 K53 Địa lý Địa lý 20
677 Lê Thị Oanh 11/12/1990 K53 Địa lý Địa lý 20
678 Trần Quốc Khánh 4/14/1991 K54B CNộp sớm Sinh học 20
679 Nguyễn Khắc Sinh 12/28/1991 K54B CNộp sớm Sinh học 20
680 Lê Thị Hằng 7/10/1992 K55A3 Toán - Cơ - Tin học 20
681 Lê Thị Hồng Phương 6/12/1991 K54TT Toán - Cơ - Tin học 20
682 Khúc Xuân Thành 4/16/1990 Toán tiên tiến Toán - Cơ - Tin học 19
683 Đặng Thị Mơ 12/20/1990 K53B1 Vật lý 19
684 Trần Thị Thu Hằng 9/4/1991 K54A2 Toán - Cơ - Tin học 19
685 Lê Đức Thiệu 1/12/1990 K53A1T Toán - Cơ - Tin học 19
686 Bùi Thị Oanh 6/2/1991 K54B Hóa học 19
687 Vũ Thị Phương Trang 4/28/1992 K55 Địa chính Địa lý 19
688 Vũ Thị Kim Chi 7/16/1992 K55 B2 CNộp sớm Sinh học 19
689 Phạm Thị Hương 9/4/1991 K55A1S Toán - Cơ - Tin học 19
690 Đoàn Thị Hải Yến 5/11/1990 K53 SP Hóa Hóa học 19
691 Trần Thị Thanh Tâm 8/1/1991 K55A1S Toán - Cơ - Tin học 19
692 Phạm Thị Chung 2/10/1991 K54 CNMT Môi trường 19
693 Nguyễn Hương Giang 7/21/1992 K55A1S Toán - Cơ - Tin học 19
694 Phạm Thị Hiền Ương 12/4/1991 K54A1T Toán - Cơ - Tin học 19
695 Nguyễn Thị Tuyến 5/11/1991 K55A2 Toán Tin Toán - Cơ - Tin học 19
696 Trần Thị Tư Hà 24/1/1990 K53S Sư phạm hóa Hóa học 19
697 Ngô Thị Linh 10/8/1992 K55A2 Toán - Cơ - Tin học 19
698 Nguyễn Thị Dung 7/14/1991 Sinh học 19
699 Nguyễn Thị Hòa 12/20/1990 K53A1S Toán - Cơ - Tin học 19
700 Tạ Tuấn Long 8/22/1990 K54 Toán tiên tiến Toán - Cơ - Tin học 19
701 Bùi Thị Yến 12/23/1989 K54 Quốc tế Vật lý 19
702 Nguyễn Văn Trọng 2/2/1992 K55A3 Toán - Cơ - Tin học 19
703 Lâm Thị Tho 7/15/1991 K54A Hóa học 18
704 Vũ Thị Khuyên 8/2/1990 K53A1T Toán - Cơ - Tin học 18
705 Nguyễn Thị Bích Hiền 3/24/1989 K53 KHMT Môi trường 18
706 Hoàng Cao Khải 8/18/1992 K55A1T Toán - Cơ - Tin học 18
707 Nguyễn Thị Ngân 4/22/1991 K54ĐKT-ĐMT Địa chất 18
708 Bùi Mộng Hoa 8/14/1991 K55D Hóa học 18
709 Vũ Triệu Anh Hồng 9/10/1990 K53S Sinh học 18
710 Trần Hoài Anh 10/28/1991 K55 Địa chính Địa lý 18
711 Nguyễn Thị Bích Ngọc 10/2/1992 K55B1 CNộp sớm Sinh học 18
712 Phan Thành Đạt 9/30/1992 K55 Địa chính Địa lý 18
713 Phan Đình Kiên 2/4/1992 K55A1T Toán - Cơ - Tin học 18
714 Nguyễn Thị Mến 6/9/1991 K54A3T Toán - Cơ - Tin học 18
715 Nguyễn Ngọc Linh 2/8/1991 K54DKT DMT Địa chất 18
716 Nguyễn Xuân Đức 9/5/1991 K54KHMT Môi trường 18
717 Nguyễn Thị Lụa 1/20/1991 K55 A1T Toán - Cơ - Tin học 18
718 Trần Thị Lụa 1/19/1989 SPS Sinh học 18
719 Nghiêm Thu Hiền 11/28/1991 K55 ĐL Địa lý 18
720 Vũ Văn Phòng 4/14/1988 CN biển KT- TV- HDH 18
721 Nguyễn Thị Huyền Thư 1/18/1990 K53 Địa lý Địa Lý 18
722 Lưu Thị Dung 5/5/1990 K12 Cử nhân Tài năng Sinh học 18
723 Hà Văn Mạnh 12/5/1988 K54 Khí tượng KT - TV - HDH 18
724 Vũ Thị Ngọc Hà 26/3/1991 K55A2 Toán - Cơ - Tin học 18
725 Trần Thị Châm 8/11/1990 K53A1S Toán - Cơ - Tin học 18
726 Hoàng Diệu Phương 12/3/1991 K54B Hóa học 18
727 Nguyễn Thị Hoan 11/13/1990 K53 KTTV KT- TV- HDH 18
728 Phạm Tuấn Anh 9/1/1990 K54A1T Toán - Cơ - Tin học 18
729 Đặng Văn Tùng 3/26/1991 K54A1T Toán - Cơ - Tin học 18
730 Tạ Bích Hậu 12/31/1992 K55A1T Toán - Cơ - Tin học 17
731 Bùi Văn Dương 10/11/1991 K54 Quốc tế Sinh học 17
732 Bùi Mai Linh 3/12/1992 K55A1T Toán - Cơ - Tin học 17
733 Trần Đức Anh 10/22/1990 Toán tiên tiến Toán - Cơ - Tin học 17
734 Lê Nam Song 3/14/1991 K55 KHMT Môi trường 17
735 Nguyễn Toàn Thắng 5/6/1992 CNMT Môi trường 17
736 Trịnh Quỳnh Anh 5/15/1990 K53 QLTNTN Địa chất 17
737 Nguyễn Thị Mai Hương 10/21/1990 K53 QLTNTN Địa chất 17
738 Nguyễn Thị Kim Thoa 6/14/1992 K55 Địa chính Địa lý 17
739 Hà Đăng Hùng 9/24/1990 K53 HTT Hóa học 17
740 Nguyễn Thị Thu Hằng 9/27/1989 K53A1S Toán - Cơ - Tin học 17
741 Nguyễn Đức Hưng 7/18/1991 K54B Hóa học 17
742 Vũ Thị Kim Ngần 1/5/1990 K53A1S Toán - Cơ - Tin học 17
743 Phạm Thị Quyên 12/7/1990 K53A1T Toán - Cơ - Tin học 16
744 Nguyễn Quỳnh Mai 8/28/1990 K54SP Sinh học 16
745 Nguyễn Thị Hải 2/3/1992 K55S Hóa học 16
746 Đặng Thị Dung 11/10/1992 K55A1T Toán - Cơ - Tin học 16
747 Nguyễn Viết Dũng 8/11/1989 K53A3 Toán - Cơ - Tin học 16
748 Nguyễn Xuân Tùng 2/13/1991 QLTNMT Địa chất 16
749 Lã Quỳnh Nga 7/17/1991 K54 Quốc tế Vật lý 16
750 Nguyễn Văn Bắc 1/1/1989 K53A2 Toán - Cơ - Tin học 15
751 Trịnh Thị Đào 3/30/1992 K55 KTTV KT- TV- HDH 15
752 Hồ Thị Hải 10/4/1991 K55B CNH Hóa học 15
753 Trần Văn Mỹ 8/28/1988 K53 CN biển KT- TV- HDH 15
754 Phạm Quốc Khánh 2/13/1991 K54B CNộp sớm Sinh học 15
755 Phạm Thị Dinh 2/11/1990 K53 Quản lý TNTN Địa chất 15
756 Đặng Trung Hậu 17/10/1990 K53 Địa lý Địa lý 15
757 Nghiêm Thị Hồng Ngát 11/19/1992 K55S Sinh học 15
758 Nguyễn Thị Quyết 1/18/1989 K53A1S Toán - Cơ - Tin học 15
759 Trần Thị Thu Hòa 11/13/1989 K53B CNộp sớm Sinh học 15
760 Hà Mỹ Linh 5/12/1990 K53A2 Toán - Cơ - Tin học 14
761 Nguyễn Quán Sỹ 8/24/1989 K53 Địa chính Địa lý 14
762 Trần Thị Hông Hà 3/11/1990 K53 QLTNTN Địa chất 14
763 Vũ Thị Trang 1/26/1991 K54 KTTV KT- TV- HDH 14
764 Nguyễn Văn Thắng 7/29/1991 KT- TV- HDH 14
765 Chu Thị Thúy Liễu 1/25/1990 K53A1S Toán - Cơ - Tin học 14
766 Đào Văn Toại 29/05/1992 Địa chất Địa chất 14
767 Phạm Thị Hậu 27/02/1991 K55 Sư phạm sinh Sinh học 14
768 Nguyễn Thị Hậu 3/8/1991 Quốc tế Địa chất Địa chất 14
769 Mai Quang Tưởng 5/1/1990 K54B Hóa học 14
770 Lê Thị Oanh 12/20/1990 K54A1C Toán - Cơ - Tin học 14
771 Lê Thị Ngân 8/6/1990 K53S Toán - Cơ - Tin học 14
772 Đỗ Thị Thuận 11/12/1992 K55 ĐC Địa lý 13
773 Nguyễn Thị Quỳnh 6/28/1990 K53B Hóa học 13
774 Hoàng Thị Hiền 10/5/1989 K53S Hóa học 13
775 Lê Thị Phương Thảo 11/19/1990 K53B Hóa học 12
776 Trần Thị Kim Phượng 8/20/1992 K55S Hóa học 12
777 Nguyễn Thị Huyên 12/14/1991 K54A2 Toán - Cơ - Tin học 12
778 Phùng Thị Nga 6/19/1990 K54DKT DMT Địa chất 12
779 Nguyễn Thị Giang 9/17/1990 K54 SPS Sinh học 12
780 Nguyễn Huy Tùng 19/2/1991 K55 Công nghệ Môi trường Môi trường 12
781 Vũ Thị Len 5/23/1985 K54A1S Toán - Cơ - Tin học 11
782 Nguyễn Quang Cần 12/30/1990 K53 QLTNMT Địa chất 11
783 Tống Thị Việt Thu 3/21/1992 K55A3 Toán tin Toán - Cơ - Tin học 10
784 Nguyễn Thị Thu Huyền 11/1/1989 K53S Hóa học 9

_________________
Nhà
khoa học không nghiên cứu tự nhiên vì vụ lợi; Anh ta nghiên cứu nó vì
anh ta thấy thích thú và vì nó đẹp. Nếu tự nhiên không đẹp thì nó không
đáng để biết, và cuộc sống không đáng để sống
Poincaré
avatar
Unknown genius
Sáng lâp chemk54a.tk
Sáng lâp chemk54a.tk

Tổng số bài gửi : 473
Join date : 02/10/2010
Age : 27
Đến từ : Thanh Hóa

Xem lý lịch thành viên http://chemway.tk/

Về Đầu Trang Go down

Re: Kết quả vòng 1 rung chuông vàng

Bài gửi by Unknown genius on 10/10/2010, 12:19 pm

Trên là danh sách điểm của những bạn đã đi thi, vòng 1 lấy 201 người, lớp mình tớ mới dò qua thấy có 2 bạn đậu là Kiên và Binh :haha: :haha: :haha: đề nghị mọi người thứ 2 đến lớp bắt khao :haha: :haha: :haha: :haha: :haha: :haha:

_________________
Nhà
khoa học không nghiên cứu tự nhiên vì vụ lợi; Anh ta nghiên cứu nó vì
anh ta thấy thích thú và vì nó đẹp. Nếu tự nhiên không đẹp thì nó không
đáng để biết, và cuộc sống không đáng để sống
Poincaré
avatar
Unknown genius
Sáng lâp chemk54a.tk
Sáng lâp chemk54a.tk

Tổng số bài gửi : 473
Join date : 02/10/2010
Age : 27
Đến từ : Thanh Hóa

Xem lý lịch thành viên http://chemway.tk/

Về Đầu Trang Go down

Re: Kết quả vòng 1 rung chuông vàng

Bài gửi by Summer typhoon on 10/10/2010, 2:23 pm

KẾT QUẢ SƠ KHẢO RUNG CHUÔNG VÀNG VÒNG 1 - NĂM 2010 Đến 19h tối nay Ban giám khảo và Ban thư ký đã chấm và tổng hợp xong điểm các thí sinh tham dự sơ khảo (vòng 1). Trong quá trình chấm, tổng hợp điểm có thể gặp vài lỗi nhỏ như họ tên viết thiếu dấu ở một vài từ... mong các đồng chí thông cảm.

Về điểm chỉ công bố những bài thi ĐƯỢC CHẤM (bài thi không phạm quy, điền đủ họ tên và các thông tin khác...) nên danh sách sẽ ít hơn so với danh sách tham dự cuộc sơ khảo lần 1.

Nếu có thắc mắc về kết quả, các đồng chí liên lạc VP Đoàn trường để được giải quyết. Chỉ nhận các ý kiến thắc mắc từ nay tới 15h chiều thứ 2, ngày 11/10/2010 (trước khi thi vòng 2).

Số thứ tự từ 1 - 201 (In đậm - lấy đến số 201 vì có sự bằng điểm 39) sẽ tiếp tục tham dự thi đợt 2 vào chiều tối thứ 2 (giờ có thể có sự dịch chuyển tùy vào việc xin giảng đường tầng 7 của Trường, tạm thời là 16h các đồng chí có mặt để làm thủ tục vào dự thi).

Chúc các đồng chí ôn thi và làm bài tốt!


Được sửa bởi Summer typhoon ngày 10/10/2010, 3:02 pm; sửa lần 1.
avatar
Summer typhoon
Pro Hóa Học
Pro Hóa Học

Tổng số bài gửi : 151
Join date : 02/10/2010
Age : 27
Đến từ : Quảng Ninh

Xem lý lịch thành viên https://www.facebook.com/profile.php?id=100000097551274#!/profile

Về Đầu Trang Go down

Re: Kết quả vòng 1 rung chuông vàng

Bài gửi by Summer typhoon on 10/10/2010, 2:34 pm

Ngồi tìm toét cả mắt tìm được thêm Ngân, Yến vs Lộc.
Admin trả công tớ đê
Mai mình sẽ được ăn khao Các bạn tiếp tục cố gắng trong vòng 2 nhé
avatar
Summer typhoon
Pro Hóa Học
Pro Hóa Học

Tổng số bài gửi : 151
Join date : 02/10/2010
Age : 27
Đến từ : Quảng Ninh

Xem lý lịch thành viên https://www.facebook.com/profile.php?id=100000097551274#!/profile

Về Đầu Trang Go down

Re: Kết quả vòng 1 rung chuông vàng

Bài gửi by Unknown genius on 10/10/2010, 3:41 pm

:haha: thế là 6 mạng, mai Hoa lên lớp tớ khao chè :haha: :haha: :haha: :haha:
Còn mod Ngân nữa chứ :daica: :daica: :daica: mai ăn chè lũn rồi :haha: :haha:

_________________
Nhà
khoa học không nghiên cứu tự nhiên vì vụ lợi; Anh ta nghiên cứu nó vì
anh ta thấy thích thú và vì nó đẹp. Nếu tự nhiên không đẹp thì nó không
đáng để biết, và cuộc sống không đáng để sống
Poincaré
avatar
Unknown genius
Sáng lâp chemk54a.tk
Sáng lâp chemk54a.tk

Tổng số bài gửi : 473
Join date : 02/10/2010
Age : 27
Đến từ : Thanh Hóa

Xem lý lịch thành viên http://chemway.tk/

Về Đầu Trang Go down

Re: Kết quả vòng 1 rung chuông vàng

Bài gửi by Summer typhoon on 10/10/2010, 4:26 pm

Nói lời phải giữ lấy lời nhé
avatar
Summer typhoon
Pro Hóa Học
Pro Hóa Học

Tổng số bài gửi : 151
Join date : 02/10/2010
Age : 27
Đến từ : Quảng Ninh

Xem lý lịch thành viên https://www.facebook.com/profile.php?id=100000097551274#!/profile

Về Đầu Trang Go down

Re: Kết quả vòng 1 rung chuông vàng

Bài gửi by Unknown genius on 10/10/2010, 5:40 pm

:haha: :haha: :haha: :haha: :haha:

_________________
Nhà
khoa học không nghiên cứu tự nhiên vì vụ lợi; Anh ta nghiên cứu nó vì
anh ta thấy thích thú và vì nó đẹp. Nếu tự nhiên không đẹp thì nó không
đáng để biết, và cuộc sống không đáng để sống
Poincaré
avatar
Unknown genius
Sáng lâp chemk54a.tk
Sáng lâp chemk54a.tk

Tổng số bài gửi : 473
Join date : 02/10/2010
Age : 27
Đến từ : Thanh Hóa

Xem lý lịch thành viên http://chemway.tk/

Về Đầu Trang Go down

Re: Kết quả vòng 1 rung chuông vàng

Bài gửi by Unknown genius on 10/10/2010, 5:42 pm

Dc ruì, nhất định, nhưng để hôm nào rảnh đã, BQT họp off line chém gió luôn

_________________
Nhà
khoa học không nghiên cứu tự nhiên vì vụ lợi; Anh ta nghiên cứu nó vì
anh ta thấy thích thú và vì nó đẹp. Nếu tự nhiên không đẹp thì nó không
đáng để biết, và cuộc sống không đáng để sống
Poincaré
avatar
Unknown genius
Sáng lâp chemk54a.tk
Sáng lâp chemk54a.tk

Tổng số bài gửi : 473
Join date : 02/10/2010
Age : 27
Đến từ : Thanh Hóa

Xem lý lịch thành viên http://chemway.tk/

Về Đầu Trang Go down

Re: Kết quả vòng 1 rung chuông vàng

Bài gửi by Summer typhoon on 10/10/2010, 5:45 pm

Gặp nhau suốt ngày
avatar
Summer typhoon
Pro Hóa Học
Pro Hóa Học

Tổng số bài gửi : 151
Join date : 02/10/2010
Age : 27
Đến từ : Quảng Ninh

Xem lý lịch thành viên https://www.facebook.com/profile.php?id=100000097551274#!/profile

Về Đầu Trang Go down

Re: Kết quả vòng 1 rung chuông vàng

Bài gửi by Unknown genius on 10/10/2010, 6:19 pm

Gặp nhau cả ngày nhưng sao tớ thấy cậu với Ngân ít nói quá, khó gần :haha: :haha:

_________________
Nhà
khoa học không nghiên cứu tự nhiên vì vụ lợi; Anh ta nghiên cứu nó vì
anh ta thấy thích thú và vì nó đẹp. Nếu tự nhiên không đẹp thì nó không
đáng để biết, và cuộc sống không đáng để sống
Poincaré
avatar
Unknown genius
Sáng lâp chemk54a.tk
Sáng lâp chemk54a.tk

Tổng số bài gửi : 473
Join date : 02/10/2010
Age : 27
Đến từ : Thanh Hóa

Xem lý lịch thành viên http://chemway.tk/

Về Đầu Trang Go down

Re: Kết quả vòng 1 rung chuông vàng

Bài gửi by winterstorm2602 on 10/10/2010, 7:08 pm

Admin đã viết:Gặp nhau cả ngày nhưng sao tớ thấy cậu với Ngân ít nói quá, khó gần :haha: :haha:
Ít nói hả? Hôm nào nói nhiều cho biết tay. :chemgio:
Cả nhà đi ăn chè,admin khao, không lo gì đâu, admin hào phóng lắm lol!
avatar
winterstorm2602
Mê Hóa Học
Mê Hóa Học

Tổng số bài gửi : 69
Join date : 02/10/2010
Age : 26
Đến từ : Land of habour

Xem lý lịch thành viên https://www.facebook.com/home.php?

Về Đầu Trang Go down

Re: Kết quả vòng 1 rung chuông vàng

Bài gửi by Unknown genius on 10/10/2010, 7:27 pm

ờ hờ, 20/10 cho moi người ăn chè lũn :haha: :haha: :haha: :haha: :haha:

_________________
Nhà
khoa học không nghiên cứu tự nhiên vì vụ lợi; Anh ta nghiên cứu nó vì
anh ta thấy thích thú và vì nó đẹp. Nếu tự nhiên không đẹp thì nó không
đáng để biết, và cuộc sống không đáng để sống
Poincaré
avatar
Unknown genius
Sáng lâp chemk54a.tk
Sáng lâp chemk54a.tk

Tổng số bài gửi : 473
Join date : 02/10/2010
Age : 27
Đến từ : Thanh Hóa

Xem lý lịch thành viên http://chemway.tk/

Về Đầu Trang Go down

Re: Kết quả vòng 1 rung chuông vàng

Bài gửi by winterstorm2602 on 10/10/2010, 7:31 pm

Admin đã viết: ờ hờ, 20/10 cho moi người ăn chè lũn :haha: :haha: :haha: :haha: :haha:
Phải đợi những 10 ngày nữa à? Chẹp! :khoc:
avatar
winterstorm2602
Mê Hóa Học
Mê Hóa Học

Tổng số bài gửi : 69
Join date : 02/10/2010
Age : 26
Đến từ : Land of habour

Xem lý lịch thành viên https://www.facebook.com/home.php?

Về Đầu Trang Go down

Re: Kết quả vòng 1 rung chuông vàng

Bài gửi by Summer typhoon on 10/10/2010, 7:49 pm

Sợ cậu hối không kịp

294 Vũ Bá Hoành 2/3/1991 K54A Hóa học 34

~~> Lớp mình có thêm bạn mới à???


Được sửa bởi Summer typhoon ngày 10/10/2010, 7:53 pm; sửa lần 1.
avatar
Summer typhoon
Pro Hóa Học
Pro Hóa Học

Tổng số bài gửi : 151
Join date : 02/10/2010
Age : 27
Đến từ : Quảng Ninh

Xem lý lịch thành viên https://www.facebook.com/profile.php?id=100000097551274#!/profile

Về Đầu Trang Go down

Re: Kết quả vòng 1 rung chuông vàng

Bài gửi by Unknown genius on 10/10/2010, 7:53 pm

:haha: Chẹp, lại bắt chước rồi :cuoideu: :haha:

_________________
Nhà
khoa học không nghiên cứu tự nhiên vì vụ lợi; Anh ta nghiên cứu nó vì
anh ta thấy thích thú và vì nó đẹp. Nếu tự nhiên không đẹp thì nó không
đáng để biết, và cuộc sống không đáng để sống
Poincaré
avatar
Unknown genius
Sáng lâp chemk54a.tk
Sáng lâp chemk54a.tk

Tổng số bài gửi : 473
Join date : 02/10/2010
Age : 27
Đến từ : Thanh Hóa

Xem lý lịch thành viên http://chemway.tk/

Về Đầu Trang Go down

Re: Kết quả vòng 1 rung chuông vàng

Bài gửi by Unknown genius on 10/10/2010, 8:04 pm

Có lẽ là đánh máy nhầm, tớ tra ngày sinh, tháng sinh cũng chẳng thấy ai cả :haha:
Hay là cho bạn ấy vô đuổi nick bắt name nhỉ :haha: :haha: :haha: :haha:

_________________
Nhà
khoa học không nghiên cứu tự nhiên vì vụ lợi; Anh ta nghiên cứu nó vì
anh ta thấy thích thú và vì nó đẹp. Nếu tự nhiên không đẹp thì nó không
đáng để biết, và cuộc sống không đáng để sống
Poincaré
avatar
Unknown genius
Sáng lâp chemk54a.tk
Sáng lâp chemk54a.tk

Tổng số bài gửi : 473
Join date : 02/10/2010
Age : 27
Đến từ : Thanh Hóa

Xem lý lịch thành viên http://chemway.tk/

Về Đầu Trang Go down

Re: Kết quả vòng 1 rung chuông vàng

Bài gửi by Summer typhoon on 10/10/2010, 8:08 pm

Admin đã viết: Chẹp, lại bắt chước rồi
Ai bắt chước
avatar
Summer typhoon
Pro Hóa Học
Pro Hóa Học

Tổng số bài gửi : 151
Join date : 02/10/2010
Age : 27
Đến từ : Quảng Ninh

Xem lý lịch thành viên https://www.facebook.com/profile.php?id=100000097551274#!/profile

Về Đầu Trang Go down

Re: Kết quả vòng 1 rung chuông vàng

Bài gửi by Unknown genius on 10/10/2010, 8:24 pm

Summer typhoon đã viết:
Ai bắt chước
Tớ bảo Mod Ngân, ko phải câu đâu :haha: :haha:
Cái vụ rung chuông vàng này, lúc nãy nhắn tin cho tổng bí thư, bí thư bảo mai tóm cổ bọn chúng bắt khao chè :haha: mai đỡ phải lo bữa trưa rồi :haha: :haha: :haha: :haha:

_________________
Nhà
khoa học không nghiên cứu tự nhiên vì vụ lợi; Anh ta nghiên cứu nó vì
anh ta thấy thích thú và vì nó đẹp. Nếu tự nhiên không đẹp thì nó không
đáng để biết, và cuộc sống không đáng để sống
Poincaré
avatar
Unknown genius
Sáng lâp chemk54a.tk
Sáng lâp chemk54a.tk

Tổng số bài gửi : 473
Join date : 02/10/2010
Age : 27
Đến từ : Thanh Hóa

Xem lý lịch thành viên http://chemway.tk/

Về Đầu Trang Go down

Re: Kết quả vòng 1 rung chuông vàng

Bài gửi by Summer typhoon on 10/10/2010, 8:28 pm

Ít nhất thì cũng có 1 bữa của Ngân
avatar
Summer typhoon
Pro Hóa Học
Pro Hóa Học

Tổng số bài gửi : 151
Join date : 02/10/2010
Age : 27
Đến từ : Quảng Ninh

Xem lý lịch thành viên https://www.facebook.com/profile.php?id=100000097551274#!/profile

Về Đầu Trang Go down

Re: Kết quả vòng 1 rung chuông vàng

Bài gửi by Unknown genius on 10/10/2010, 8:36 pm

thế là có 2 bữa :haha:

_________________
Nhà
khoa học không nghiên cứu tự nhiên vì vụ lợi; Anh ta nghiên cứu nó vì
anh ta thấy thích thú và vì nó đẹp. Nếu tự nhiên không đẹp thì nó không
đáng để biết, và cuộc sống không đáng để sống
Poincaré
avatar
Unknown genius
Sáng lâp chemk54a.tk
Sáng lâp chemk54a.tk

Tổng số bài gửi : 473
Join date : 02/10/2010
Age : 27
Đến từ : Thanh Hóa

Xem lý lịch thành viên http://chemway.tk/

Về Đầu Trang Go down

Re: Kết quả vòng 1 rung chuông vàng

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết